Google Play:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android.lite&hl=tr Adından anlaşılacağı gibi Daha az veri harcayan ” Hafif” uygulaması, Türkiye ile birl...

SORULAR 1-Uzadıkça kısalan şey nedir? 2-Ali, sepetteki elmaları n yarısını ve b ir yarım elmayı Ayşe’ye; sonra kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ahmet’e ve yine kalan e...

Profesyonel Renk Kalibrasyonuna ihtiyacınız varsa, aşağıda yer alan web sitelerini kullanarak çok rahat mükemmel, şık ve göze hitap eden tasarımlar yapabilirsiniz. Adobe Color CC Link:  ht...